MOESGÅRD BISELSKAB FOR HOLISTISK BIAVL
Begynderkursus

Dato: 15. marts 2017
Tid: 19.00 - 21.30

Sted: Malling Plejehjem, Starupvej 9, 8340 Malling

Moesgård Biselskab for Holistisk Biavls begynderkursus forløber således:
Teoriaftener: onsdagene 15., 22., 29. marts og 5. april.
Underviser er Peter H Sørensen samt en række gamle biavlere fra foreningen.
Den praktiske del, hvor man som begynder bliver tilknyttet en mentor, finder sted
Den 19. april, 3. maj, 17. maj og 31. maj.
Foreningen har ingen bigård, så vi (begyndere og mentorer) mødes hjemme i en af begyndernes bigårde, hvor der instrueres i den praktiske del af biavlen. Når det bliver for mørkt, sætter vi os sammen og fortsætter undervisningen. Der er også tid til erfaringsudveksling og kaffe og brød.
På de øvrige onsdage ligger foreningens almindelige medlemsmøder, hvor alle er velkomne til at deltage.
Tilmelding snarest til Alice Schou Nørgaard, asn@aarhustech.dk, tlf. 26296775.
Pris: 300 kr
Se også foreningens hjemmeside: www.moesbi.dk
Mvh. Alice Schou Nørgaard

MOESGÅRD BISELSKAB FOR HOLISTISK BIAVL

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER