MALT HERREDS B.F.
Begynderkursus

Dato: 16. marts 2017
Tid: 19.00 - 21.45

Sted: Havehuset ved Sønderskov Slot, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

Malt Herreds Biavlerforening tilbyder/afholder som sædvanlig et begynderkursus i biavl, bestående af 5 teoriaftner, med efterfølgende
“årets gang i skolebigården”
Årets bi-aktiviteter at annonceret på www.maltherredbiavler.dk
Første teoriaften er: torsdag d. 16. marts.
Se iøvrigt nedenstående beskrivelse af begynderkurset i biavl.

Begynderkursus i Malt Herred Biavlerforening
Malt Herreds Biavlerforening afholder begynderkursus for nye biavlere, men også for alle der har interesse for bierne og biernes forunderlige liv og livsførelse, bi-sygdomme og biernes pasning,
samt vigtigheden af, at planterne omkring os bliver bestøvet.
Gennemgang af de forskellige stade- og rammetyper.
Den teoretiske del afvikles overvejende over 5 aftener.

Første teoriaften: torsdag d. 16. marts 2017 kl. 19.00 til ca. kl. 21.45
De efterfølgende teoriaftner: torsdag d. 23. marts, d. 30. marts, 06. april og 20. april 2017.
Alle aktiviteter tager udgangspunkt i Havehuset ved Sønderskov Slot,
Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

Efterfølgende tilbydes  kursisterne, at følger årets gang i skolebigården.
1.     aften i skolebigården: torsdag d. 27. april kl. 19.00
(sidste aften i skolebigården: torsdag d. 31. august.

•       ”udvintring” af bierne.
•       Biernes pasning.
•       Honningfratagning og – slyngning.
•       Nye småfamilier.
•       Bidronningen.
•       Forebyggelse af bisygdomme.
•       Indvintring og varroabehandling.
Vi udleverer det nødvendige kursusmateriale og har bidragter til de, der ønsker at deltage i bigården og årets gang i skolebigården.

Pris: 450,- kr. incl. kontingent til lokal¬foreningen.

Tilmelding til: Ejvind Andersen senest søndag d. 12.03.2017
mail: elander03@gmail.com / evt. mobil nr.: 30267538

MALT HERREDS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER