HØJE-TAASTRUP BILAUG
Begynderkursus

Dato: 19. april 2017
Tid: 18.00

Sted: Foreningens skolebigård (Andelsbigården) i Høje-Taastrup

Begynderkursus Høje-Taastrup Bilaug

Kurset begynder onsdag d. 5. april kl. 18 i foreningens skolebigård (Andelsbigården) i Høje-Taastrup kun 5 min. gang fra Høje-Taastrup Station.

Kurset er lagt an som et  praktisk forløb (intensiv sidemandsoplæring), der foregår hver onsdag hele sæsonen fra april til september. Der er kun 8 pladser på dette kursus, da der lægges vægt på at alle skal kunne være med til alle funktioner i løbet af sæsonen fra isætning af voks til høst af honning og fodring med kyndig vejledning af erfarne instruktører hver gang. Den praktiske undervisning suppleres med teoretiske/faglige indslag samt erfaringsudveksling med foreningens andre medlemmer.

Honningen fra undervisningsstaderne deles af kursisterne, der kun skal sørge for bidragt, bihandsker og emballage til honningen. Andelsbigården sørger for resten. Læs mere om kurset på www.bilaug.dk.

Et medlemsskab af Andelsbigården (begynderkursus) forudsætter medlemskab af Høje-Taastrup Bilaug og Danmarks Biavlerforening på tilsammen 810 kr. samt en kursusbetaling på 800 kr. Medlemskab af foreningen gælder også for evt. partner og børn, men af hensyn til pladsen er der på kurset kun plads til maks. 2 personer pr. kursusplads.  Indeholdt i medlemskabet er Danmarks Biavlerforenings blad Biavl der udsendes hver måned.

Læs mere på foreningens hjemmeside Bilaug.dk

HØJE-TAASTRUP BILAUG

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER