KALØVIG-EGNENS B.F.
Besøg på permakultur landbrug hos Frans van der Woude

Dato: 28. juni 2018
Tid: 19.00 - 21.00

Sted: Jægergårdsvej 6, 8400 Ebeltoft

Frans har, sammen med sin kone Joke, fået omlagt deres 6 ha landbrug til økologi og er ved at beplante arealet. I 2017 er der etableret læhegn og plantet 450 frugttræer samt forskellige andre træer. Her i foråret 2018 bliver ca. ½ ha tilsået med forskellige insektvenlige blomsterblandinger. Vi vildenne aften fortsætte drøftelsen omkring etablering af blomsterstriber med udgangspunkt i vinterens foredrag med Benny Gade. Hvor vil det være hensigtsmæssigt at etablere blomsterstriber og hvordan skal vi forholde os til problematikken med ophobning af neonikotinoider i jorden. Medbring gerne selv aftenkaffen. Tilmelding senest 25. juni til 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER