NORDDJURS BIAVLERFORENING
Den Gamle Stald på Gl. Estrup

Dato: 22. februar 2017
Tid: 19.00

Sted: Den Gamle Stald på Gl. Estrup

Den 22. februar kl. 19.00. Den Gamle Stald på Gl. Estrup. Sammen med naboforeningerne Randers BF og Kaløvig BF inviterer vi til foredrag på Gl. Estrup. Det er dronningeavler Ivan Nielsen fra Hobro, som kommer og fortæller. Vi skal først høre om Ivans biavl i det hele taget og efter pausen fortæller Ivan om hans Dronningeavl. Kaffen denne aften er for egen regning ca. 50 kr. for kaffe og kage. Pga. kaffen er tilmelding nødvendig til formanden på mail: ckr.danielsen@gmail.com senest den 14. februar.

NORDDJURS BIAVLERFORENING

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER