NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Erfaringer fra årets fortsætterkursus

Dato: 02. oktober 2017
Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby

Fortsætterkurset henvendte sig til medlemmer, der har gennemført et begynderkursus og selv haft bier i mindst én sæson. På et indledende møde i januar for interesserede blev det besluttet, hvilke emner der skulle prioriteres og belyses med teori. Den praktiske del af kurset fandt sted i deltagernes egne bigårde.
Der åbnes for vandmølles kl. 19, så mødet kan starte til tiden.

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER