KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Foredrag om dronningeproduktion, historik og forskellige metoder.

Dato: 12. april 2018
Tid: 19.00

Sted: Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød. I aulaen.

Dronningeproduktion. Fællesmøde i Hillerød for lokalforeningerne i Nordsjællland. Poul Larsen fra Haderslev og Omegns BF holder foredrag om dronningeproduktion. Foredraget er for alle, der vil vide mere om “Hvorfor man bør og hvordan man selv kan producere dronninger. Historik og forskellige metoder". Meld gerne til så vi har en fornemmelse af hvor mange der kommer. Senest mandag den 9. april til Mette Simonsen på mail formanden@kvbb-biavl.dk Poul Larsen har som led i DBFs uddannelsesstrategi udviklet undervisningsmateriale til kurset "Dronningeproduktion i skolebigården". Der er p-pladser lige over for skolen eller på p-pladsen længere fremme ved Hillerød Stations bagside. Vel mødt.

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER