Generalforsamling

Dato: 04. oktober 2016
Tid: 19.00

Sted: Nyboes gade skole Vejle, lokale 415

Årets generalforsamling afholdes tirsdag d. 4. oktober kl. 19:00 på Nyboes gade skole Vejle, lokale 415. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Husk honning til honning bedømmelse og hold øje med hjemmesiden for yderligere information

VEJLE OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER