HAMMEL OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dato: 31. januar 2018
Tid: 19,00

Sted: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære
generalforsamling i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.
Dagsorden I henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive
foreningshjulet rundt.

HAMMEL OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER