KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling / Bier og blomster i Nationalpark Mols Bjerge

Dato: 22. november 2018
Tid: Kl. 19

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69 F, 8410 Rønde

Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, bedes indsendes til kaloebiavl@gmail.com senest 8 dage før. Efter generalforsamlingen får vi besøg af Nicole Wolter og Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge, der vil give os et indlæg om Bier og blomster i Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge har mange formål, men er udvalgt som en af Danmarks kun fem nationalparker, fordi området rummer noget af Danmarks fineste natur. Vores nationalpark skal især fokusere på tre naturtyper - (1) gammel løvskov, (2) overdrev/hede og (3) kystlandskaberne - og de er hver for sig levesteder for hver deres særlige og truede planter, insekter og svampe. Nationalparken rummer også store geologiske og kulturhistoriske værdier. Men beskyttelsen skal gå hånd i hånd med benyttelsen. Derfor arbejder vi også med at understøtte og udvikle friluftsliv, formidling og lokale produkter, økonomi og jobskabelse, branding og turisme. Til overraskelse for mange er nationalparkerne hverken myndighed eller kontrolinstans, og der gælder de samme regler, muligheder og restriktioner indenfor som udenfor. Nicole Wolter vil først fortælle om arbejdet med lokale produkter, partnerskaber og bestyrelsens arbejde med kriterier for tildeling af nationalpark logo - generelt og via nogle forskellige eksempler. Jens Reddersen vil derefter fortælle - i generelle vendinger - om hvilken type analyser og begrundelser nationalparken har anvendt mht tildeling af logo til lokalt produceret honning. For god ordens skyld vil vi dog forud understrege, at nationalparken hverken har en generel eller permanent afvisning af tildeling af logo til honning fra stader i nationalparken, men kun ift stader tæt på lysåbne naturområder med særlige og sjældne insekter. Tilmelding: til Lene Svenningsen på 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER