Generalforsamling

Dato: 24. november 2016
Tid:

Sted: Det gl. Bibliotek

Faaborg og Omegns BF indbyder hermed til generalforsamling torsdag den 24. november 2016, kl. 19:00. På Det Gl. Bibliotek Grønnegade 44, 5600 Faaborg.
Dagsorden ifølge vedtægter. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Kontingentet som er kr. 80,- kan betales til Flemming denne dag, som er sidste rettidige betalingsdag. Foreningen serverer kaffe og brød.
P.b.v. Thorvald Mathiesen

Faaborg og Omegns BF


SE ALLE ARRANGEMENTER