NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Generalforsamling

Dato: 01. januar 1970
Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby

Nordsjællandske Bivenner afholder ordinær generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne, se hjemmesiden nbv-biavl.dk

Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest mandag den 13. februar.

Generalforsamlingen starter kl. 19:30. Der er åbent i vandmøllen fra kl. 19.

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER