GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Dato: 15. maj 2018
Tid: 19.00

Sted: Museumsgården Karensminde

Skolebigården: Bierne som bestøvere, trækmuligheder, bifamiliens udvikling, hvorfor sværmer bierne og hvordan undgår vi det? Erfa-gruppen: Hvordan hjælper vi de ny medlemmer og sørger for at de fortsætter med biavl? Hvordan får vi de nuværende medlemmer mere aktive i foreningen? Ønsker til næste års program. HUSK AT BESTILLE DRONNINGER!

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER