HAMMEL OG OMEGNS B.F.
Hammel og Omegns Biavlerforening – Begynderkursus 2017

Dato: 16. marts 2017
Tid: 19.00-22.00

Sted: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Hammel og Omegns BF, Begynderkursus 2017:
Den teoretiske del af kurset foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6,8883 Gjern. Der undervises over fire torsdage, nemlig
den 16., 23. og 30 marts samt den 6. april – alle dagekl. 19-22.
Den praktiske del: Fra uge 16 fortsætter kurset med den praktiske del i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 19.00. Vi underviser
hver 10. dag, nemlig den 20. april, 1., 11. og 22. maj, 1., 12. og 22. juni, 3., 13. og 24. juli, samt 3. og 14. august.Herefter følger en særlig plan for indvintring. Det er
muligt at få et fornuftigt udbytte af kurset uden at møde op alle gange. Aftenerne forløber i store træk med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under
gennemgangen af bifamilierne og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad.
Tilmelding senest den 5. marts til Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller 2321 8994.
Tilmeldte vil modtage endeligt program med flere oplysninger. Kursusgebyr i alt kr. 550. Kontonummer oplyses ved tilmelding. Se.også www.hammel-bi.dk
M.v.h. Kursuslederne Poul Fjeldsted
og Bjarne Overgaard

HAMMEL OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER