Hør Maria Gram om vilde bier

Dato: 09/26/2016
Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby

Maria vil tage udgangspunkt i biernes store mangfoldighed og deres meget forskellige måde at leve på. Hun vil forklare, hvordan vi bedst hjælper de vilde bier. Undervejs belyser hun bl.a., hvordan man ser forskel på en bi, en hveps eller en svireflue. Maria er formand for foreningen “Bier i Danmark”. Foreningens formål er at arbejde for at udbrede kendskabet til de vilde bier og at sikre deres levevilkår i Danmark, se hjemmesiden http://bieridanmark.dk/ Maria har også oprettet og bestyrer hjemmesiden http://vildebier.dk/?Danmarks_bifauna Der er åbent i vandmøllen fra kl. 19. Vi tilstræber, at møderne starter til tiden, altså 19:30.

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER