KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-Egnens Biavlerforening – Kursus for nye biavlere 2017 – 1. aften

Dato: 09. marts 2017
Tid: Kl. 19.00 - 21.30

Sted: Rønde Bibliotek, Skolevej 12-14, 8410 Rønde

Vi tilbyder igen i år en kursus række for nye biavlere.
Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Teorien er fordelt over 4 torsdag aftener i marts – april måned og herefter fortsætter vi i skolebigården, hvor vi mødes hver 10.daghhv. onsdag aften og søndag formiddag.

Teorien afholdes på følgende datoer: 9/3 – 23/3 – 6/4 – 20/4. Disse 4 dage afholdes møderne på Rønde Bibliotek og foregår fra kl. 19.00 – 21.30.

Foreningen er vært med kaffe/the og brød til disse aftener. For kurset vil der blive opkrævet et gebyr på kr.300,- for ikke medlemmer af foreningen. Ved efterfølgende indmeldelse i foreningen vil beløbet blive refunderet.

Tilmelding: til Lene Svenningsen – senest 25. februar 2017.
Tlf.: 60 12 15 33 eller e-mail: kaloebiavl@gmail.com

 

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER