KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-Egnens Biavlerforening – Kursus for nye biavlere 2017 – 3. aften

Dato: 06. april 2017
Tid: Kl. 19.00 - 21.30

Sted: Rønde Bibliotek, Skolevej 12-14, 8410 Rønde

Vi tilbyder igen i år en kursus række for nye biavlere. Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Teorien er fordelt over 4 torsdag aftener i marts - april måned og herefter fortsætter vi i skolebigården, hvor vi mødes hver 10.daghhv. onsdag aften og søndag formiddag. Teorien afholdes på følgende datoer: 9/3 - 23/3 - 6/4 - 20/4. Disse 4 dage afholdes møderne på Rønde Bibliotek og foregår fra kl. 19.00 - 21.30. Foreningen er vært med kaffe/the og brød til disse aftener. For kurset vil der blive opkrævet et gebyr på kr.300,- for ikke medlemmer af foreningen. Ved efterfølgende indmeldelse i foreningen vil beløbet blive refunderet. Tilmelding: til Lene Svenningsen - senest 25. februar 2017. Tlf.: 60 12 15 33 eller e-mail: kaloebiavl@gmail.com

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER