KØBENHAVNS AMTS B.F.
Foreningsudflugt til Sorø

Dato: 17. marts 2018

Tid: 08:25-17:00

Sted: Sorø

KABF afvikler som sæsonens sidste vinterarrangement en lørdagsudflugt til Sorø d. 17. marts. Indbudte er medlemmer med ledsagere og børn, og begynderkursets deltagere er særligt velkomne. På turen besøger vi Danmarks Biavlerforening, hvor foreningen viser frem, fortæller om sit virke og om de mange fordele, et medlemskab af DBF indebærer. Vi nyder kage og kaffe, præsenteres for etikettrykkeriet og får lejlighed til at stille forslag og spørgsmål til foreningen. Efter DBF begiver vi os et par km sydpå ned i Sorø By, hvor frokost venter. Efter frokost besøger vi sammen Sorø Kunstmuseum Programmet for dagen er: 08.25 Mødetid på P-pladsen på Sjælør station. Check-in. 08.35 Afgang fra Sjælør Station mod DBF, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. 09.30-11.30 Besøg hos DBF. Sekretariatsleder Rune Sørensen er vært. 12.00-13.30 Frokost i Sorø By. Nærmere om spisested tilgår. Foreningen betaler frokosten ekskl. drikkevarer for sine medlemmer, mens ledsagere og børn betaler af egen lomme. 13.45-1600 Besøg på Sorø Kunstmuseum. De af os, der på museet bliver mætte af indtryk, kan tage en gåtur i det nærliggende Sorø Akademis have, hvori også Sorø Klosterkirke ligger. Såvel haven som kirken er åbne med fri entré. 16.05 præcis afgang mod Sjælør St., hvortil vi ankommer kl. ca. 17. Ang. transport: Bestyrelsen håber på et solidt fremmøde. Til de første 50 tilmeldte arrangeres fælles transport i bus, medens yderligere tilmeldte fordeles til samkørsel i egne personvogne. Er der ikke 50 tilmeldte ved tilmeldingsfristen udløb søndag 4. marts, aflyses bussen, og turen søges gennemført ved samkørsel i egne personvogne. Prisen for at deltage er for voksne kr. 250 og for børn kr. 100. Beløbet dækker transport Sjælør St – Sorø tur/retur, besøg hos DBF, entré til Sorø Kunstmuseum og for KABF-medlemmer tillige frokost ekskl. drikkevarer. Betaling kontant på dagen undervejs i bussen. Bindende tilmelding snarest og senest søndag 4. marts på email til frydhs@email.dk til næstformand Poul Erik Andersen. Oplys ved tilmeldingen samtlige deltageres navn og adresse, samt for børn alder. Vel mødt til Udflugt! Bestyrelsen.

KØBENHAVNS AMTS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER