ARRANGEMENTER


19. marts 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Foredrag om dronningeavl

Nærmere detaljer om foredraget udsendes pr. mail

LÆS MERE

20. marts 2018

Aalborg B.F.
Begynderkursus del 4

Indvintring og Varroa-behandling

LÆS MERE

21. marts 2018

HØJE-TAASTRUP BILAUG
Begynderkursus

Reservér plads i andelsbigården 2018. Høje-Taastrup Bilaug har åbent for tilmeldinger til begynderkurset 2018 (Andelsbigården) efter først til mølle princippet.

LÆS MERE

03. april 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns Bf. Foredrag med Mathias Hvam.

Mathias Hvam fra HF honning i Aulum, kommer og fortæller om sin baggrund for at blive biavler. Mathias er barnebarn af grundlæggeren af firmaet Knud Hvam.

LÆS MERE

03. april 2018

Aalborg B.F.
Begynderkursus del 5

Besøg i skolebigården

LÆS MERE

07. april 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Rengøringsdag

Vi starter med kaffe og rundstykker. Derefter går arbejdet i gang med oprydning og rengøring, trådning af rammer og voks isættes mm.

LÆS MERE

10. april 2018

Aalborg B.F.
Begynderkursus del 6

Besøg hos OBC Biavl

LÆS MERE

23. april 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser om bierne har overlevet vinteren, og får skiftet bund i staderne

Vi ser om bierne har overlevet vinteren, og får skiftet bund i staderne

LÆS MERE

23. april 2018

Aalborg B.F.
Opstart af nyt biår

Vi starter det nye biår op med sang og bægerklang

LÆS MERE

30. april 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser på bierne udvikling

Vi ser på bierne udvikling og om der er sværmtendenser og måske skal der magasiner på.

LÆS MERE

07. maj 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fjerner droneyngel

Vi fjerner droneyngel og ser efter mider og sværmceller.

LÆS MERE

08. maj 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Vi ser til bierne.

Vores nybegyndere skal i bigården for første gang. Vi vil dele os op i grupper og gennemgår et bistade for at finde dronningen, og se hvor meget yngel der er, og om der skal et magasin mere på.

LÆS MERE

14. maj 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes sundhedstilstand

Biernes sundhedstilstand. Ved Bi sygdoms inspektør

LÆS MERE

22. maj 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Ser til bierne

Vi ser igen til bierne. Hvordan har de udviklet sig siden sidst. Har der været træk, skal der udvides med endnu et magasin.

LÆS MERE

26. maj 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer

Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer. Lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening kan gøre brug af muligheden for lokalt kursus for bestyrelsesmedlemmer. Kurset henvender sig til alle lokale bestyrelser under Danmarks Biavlerforening.

LÆS MERE

28. maj 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Dronninger

Der om larves til dronninger

LÆS MERE

02. juni 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer

Kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer. Lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening kan gøre brug af muligheden for lokalt kursus for bestyrelsesmedlemmer. Kurset henvender sig til alle lokale bestyrelser under Danmarks Biavlerforening.

LÆS MERE

04. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Museumsbesøg

Vi ser til vore bier der er placeret her, og Svend Erik Eriksen vil fortælle os, hvordan året har været for bierne indtil nu.

LÆS MERE

04. juni 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Vi fylder de første hold parrekassetter

Vi fylder de første hold parrekassetter

LÆS MERE

11. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi laver småfamilier

Vi laver småfamilier

LÆS MERE

18. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningslyngning

Der slynges honning fra skolebigården. Kom og vær med til at hjælpe.

LÆS MERE

23. juni 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning&Jordbærdag

LÆS MERE

25. juni 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Medbring selv service og drikkevarer. Tilmelding senest den 22 juni

LÆS MERE

02. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Småfamiliernes udvikling

Vi ser om småfamilierne udvikler sig. Vi afholder også den årlige loppe/bytte marked og auktion

LÆS MERE

05. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet

Vi har en telt hvor vi sælger honning og få os en snak om bierne, og måske erhverve nye medlemmer

LÆS MERE

05. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet i Herning

I vores telt, sælger vi foreningens honning, samt få en snak om bier med vore besøgende.

LÆS MERE

05. juli 2018

Aalborg B.F.
Smag på nyslynget honning – biavl for børn

Børn og Bier

LÆS MERE

09. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi tager på bigårdsbesøg

Vi ser til bierne og nyder naturen der.

LÆS MERE

16. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigården

Vi ser til bierne og nyder naturen i skolebigården

LÆS MERE

23. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger

Vi slynger vores sommerhonning, og kom gerne og være med.

LÆS MERE

30. juli 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng

Vi flytter nogle af skolebigårdens bistader på lyng i nogle uger

LÆS MERE

20. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Ovstrup Hede

Vi ser til bierne og får os en snak om lynghonning

LÆS MERE

27. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Vi varroa behandler bierne i skolebigården. V/ Egon Green

LÆS MERE

03. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

24. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Mad og Honning

Vi samles og får os noget godt at spise, og honning indgår selvfølgeligt også i menuen. Tilmelding nødvendigt for madindkøb senest den 11 september.

LÆS MERE

22. oktober 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling. Foreningen er vært med smørrebrød.

LÆS MERE

05. november 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 max.2 pr. medlem / kr. 20.00 pr prøve.)

LÆS MERE

03. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr 25,00.)

LÆS MERE

08. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Varroa behandling med Oxalsyre. Oxal blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

19. marts 2018

LEMVIG B.F.
Møde med Villy Pedersen

Villy har drevet biavl i mange år. Han har vundet lokale priser for sin honning, og bliver rost for sine dronninger. Derfor bliver det en god aften med mulighed for at lære nyt, blive inspireret og spørge.

LÆS MERE

19. marts 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Før-sæson-start møde

Vi drøfter, hvad man som biavler især skal være opmærksom på i foråret.

LÆS MERE

20. marts 2018

SKANDERBORG & OMEGNS B.F.
Kursus i biavl

Kursus som giver den teoretiske og praktiske indføring i biavl. Består af 5 aftener med teori efterfulgt af 4 besøg i foreningens skolebigård.

LÆS MERE

20. marts 2018

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Begynderkursus 2018

Teoretisk kursus over 5 aftener samt en foredragsaften.

LÆS MERE

20. marts 2018

SYDHAVSØERNES GRØNNE B.F.
Begynderkursus

Sydhavsøernes Grønne Biavlerforening Begynderkursus i Biavl

LÆS MERE

20. marts 2018

VEJLE OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Vejle og Omegns BF afholder på Langelinie skole begynderkursus i biavl Strandgade 2, indgang A inde i gården lokale 2, Teorikursus afholdes over 5 tirsdage. Første aften er 20. marts derefter 3. 10. 17. og 24. april. Se mere på hjemmesiden www.vejlebiavl.dk

LÆS MERE

20. marts 2018

FREDERIKSBORG B.F. HILLERØD
Begynderkursus i biavl

LÆS MERE

21. marts 2018

LANGELANDS B.F.
Generalforsamling i Langelands Biavlerforening

Årlig ordinære Generalforsamling

LÆS MERE

21. marts 2018

LANGELANDS B.F.
Generalforsamling i Langelands Biavlerforening

Årlig ordinære Generalforsamling

LÆS MERE

24. marts 2018

ØSTSJÆLLAND B.F.
Rengøringsdag

Vi mødes for at rengøre klubhuset inden sæsonstart for biskolerne. Bare mød op - ingen tilmelding.

LÆS MERE

26. marts 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Den 26 marts starter Herning og Omegns Biavlerforening et begynderkursus.

LÆS MERE

01. april 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Eftersyn og forårsrengøring i trugstaderne hvis vejret tillader det. Desuden skal magasinerne rengøres.

LÆS MERE

03. april 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

Introduktion til kurset og foreningen, hvad koster det og hvordan får du bier

LÆS MERE

03. april 2018

KJELLERUP OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Der bliver 10 aftner med teori og praktik.

LÆS MERE

03. april 2018

BIAVLERFORENINGEN SØNDERJYLLAND
Begynderkursus

Vi starter igen begynderkursus i biavl. Det er hver tirsdag hele sæsonen. De første tirsdage er den teoretiske del, og sommeren igennem den praktiske del i skolebigården Laksmølle, Varnæsvej 35, 6200 Åbenrå. Vi vil satse på at lave en bifamilie til alle begynder.

LÆS MERE

03. april 2018

ØSTSJÆLLAND B.F.
Startaften for nye kursister

Infoaften udelukkende for tilmeldte til biskolens 1. år.

LÆS MERE

03. april 2018

SVENDBORG & OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Kursus for begyndere i biavl - det arrangeres som et familiekursus - så tag hele familien med. Kurset starter tirsdag den 3. april kl. 19.00 på Svendborg natur- og miljøskole.

LÆS MERE

04. april 2018

KOLDING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus

Praktisk begynder kursus i biavl 2018. Kurset starter onsdag den 4. april og varer til slutningen af august.

LÆS MERE

04. april 2018

VINDINGE HERREDS B.F.
Begynderkursus

Vindinge Herreds Biavlerforenings begynderkursus starter onsdag den 4. april klokken 19.00.

LÆS MERE

05. april 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-Egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2018 – 2. aften

De øvrige datoer er 12.marts og 16. april. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside www.kaloevig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

06. april 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Gourmetaften

Tag din kone/mand/kæreste med ud at spise lækker mad i Herregårdskælderen på Sønderskov Slot. Vi spiser i historiske omgivelser under de smukke kælderhvælvninger med knitrende ild i pejsen og levende lys. Her disker den dygtige kok Preben Madsen op med spændende og velsmagende mad, som har honning med på ingredienslisten. Buffeten omfatter 3 forretter, 3 hovedretter og 3 desserter. Herregårdskælderen har et stort udvalg af gode vine og øl. Snyd ikke dig selv for denne hyggelige aften. Pris: 250 kr. pr. person. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding: Jens Svendsen, tlf. 24 24 18 54, kongeaabiavl@hotmail.com senest 1. april. Arrangeret i et samarbejde mellem Ribe og omegns BF, Varde og omegns BF og Aastrup BF.

LÆS MERE

08. april 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Eftersyn og forårsrengøring i trugstaderne, hvis vejret tillader det.

LÆS MERE

09. april 2018

ODDER & OMEGNS B.F.
Bigårdsmøder i Odder

Med start mandag d. 9. april mødes vi mandage i ulige uger til et bigårdsmøde; som regel i skolebigården, men af og til besøger vi en af kollegerne i omegnen. Se detaljer på vores hjemmeside eller kontakt Peter Bartholdy på telefon 60 61 05 73.

LÆS MERE

09. april 2018

RIBE & OMEGNS B.F.
Begynderkursus i biavl

Kurset består af 4 teoriaftener og efterfølgende praktikaftener i skolebigården. Pris: 1200 kr. som inkluderer undervisning af kyndige biavlere, en bifamilie som du selv laver og får med hjem efter sommeren, samt 1 års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Ribe og omegns Biavlerforening.

LÆS MERE

09. april 2018

VIBORGEGNENS BIAVLERFORENING
Begynderkursus

Kurset fordeler sig over 6 mandage, en blanding mellem teori og praktik, de sidste 3 gange hvis vejret tillader det, bliver i skolebigården med bidragter på. Efter kurset kan deltagerne sammen med andre af lokale biavlere deltage i arbejdet i skolebigården, og blive mere fortrolige med arbejdet.

LÆS MERE

10. april 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

sådan lever en honningbi

LÆS MERE

10. april 2018

GL. TØNDER AMTS B.F.
Foredrag om Dronnigeavlerens arbejde og dronninger

Tonny Tychsen - Ellum Biavl, fortæller om følgende emner: Forskelligheden på dronninger og hvad skal jeg bruge? Dronningeavlerens arbejde og selektion på dyr der skal bruges til salg. Min biavl, udfordringer med miljø og diversitet. Produktion og effektivisering af min biavl. Der kan som altid købes kaffe med kage for kr. 25,-. Alle er velkomne.

LÆS MERE

11. april 2018

LANGELANDS B.F.
Begynderkursus

Introduktionsaften (gratis) onsdag 11 april 2018 kl. 1900

LÆS MERE

11. april 2018

SKANDERBORG & OMEGNS B.F.
Klargøring af materiel til skolebigården.

Vi mødes traditionen tro i de naturskønne områder syd for Mossø hos Lars og Lone Erdmann. Hvis du har en trådstrammer og/eller grej til ismeltning af vokstavler må det gerne medbringes. Hvis vejret arter sig vil vi starte i skolebigården den efterfølgende torsdag (18. april kl. 19.00)

LÆS MERE

16. april 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Skolebigården starter mandag den 16. april kl 19, hvor vi laver forårseftersyn. Mandag den 30. april er der forårseftersyn og tirsdag den 22. maj er der tilsyn og udvidelse.

LÆS MERE

16. april 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-Egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2018 – 3. aften

De øvrige datoer er 12. marts og 5. april. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

17. april 2018

HAN HERREDS B.F.
Begynder kursus 2018

Vil du være biavler? Hanherreds Biavlerforening tilbyder kursus for nye biavlere. Du undervises i teori og praksis henover sommeren af erfarne biavlere. Undervisningen foregår hver tirsdag aften i foreningens skolebigård nær Fjerritslev. Første aften er tirsdag den 17. april kl. 19:00

LÆS MERE

17. april 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

Et år i bigården. Om placering og indretning af bigården og hvordan du passer dine bier forår til efterår

LÆS MERE

18. april 2018

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Mød en erfaren biavler med sans for gør-det-selv

Bisnak med biavler Ole Sam Nielsen om biavl og gør-det-selv. Alle er velkomne. Vi opkræver 10 kr. for te/kaffe og kage.

LÆS MERE

21. april 2018

ØSTFYENS B.F.
Begynderkursus

Østfyns Biavlerforening Kerteminde. Begynderkursus. Den 21 april kl. 14.00 afholdes der Introdag for kommende biavlere på Elmevej 29. 5300 Kerteminde.

LÆS MERE

21. april 2018

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Arbejdsdag i skolebigården

Vi skal bl.a. efterse trugstader og materiel. Måske borer huller til et insekthotel. Foreningen giver lidt frokost efter arbejdet. Alle er velkomne.

LÆS MERE

23. april 2018

SALLING FJENDS B.F.
Opstart af ny sæson.

Alle medlemmer er velkomne til en hyggelig snak om bier og dette års planer. Der er oprydning i kælderen, og klargøring til sommeren. Kaffen koster 20 kr.

LÆS MERE

24. april 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

Om honning, voksbehandling og rengøring af materiel.

LÆS MERE

25. april 2018

KJELLERUP OG OMEGNS B.F.
generalforsamling

LÆS MERE

28. april 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Måske første udvidelse.

LÆS MERE

29. april 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Måske første udvidelse.

LÆS MERE

01. maj 2018

LEMVIG B.F.
Begynderkursus

Om sygdomme og den snyltende varroamide, samt lidt lovgivning.

LÆS MERE

08. maj 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Første aftenmøde. Herefter hver tirsdag aften. Dronetavler sættes i.

LÆS MERE

09. maj 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften. Dronetavler sættes i.

LÆS MERE

04. juni 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Vi laver dronninger.

LÆS MERE

18. juni 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Tilser dronninger. Laver evt. småfamilier

LÆS MERE

25. juni 2018

LEMVIG B.F.
Aftentur til staby

Besøg hos biavler Per Guldager. Medbring selv kaffe og kage.

LÆS MERE

02. juli 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Parrekassetter bliver efterset

LÆS MERE

10. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Klargøring til honningfratagning.

LÆS MERE

11. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Klargøring til honningfratagning.

LÆS MERE

14. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning.

LÆS MERE

15. juli 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning.

LÆS MERE

30. juli 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Vi tager honning fra.

LÆS MERE

07. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Klargøring til honningfratagning/sidste aftenmøde.

LÆS MERE

08. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Klargøring til honningfratagning/sidste aftenmøde.

LÆS MERE

11. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

12. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

13. august 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Myresyrebehandling af bierne.

LÆS MERE

18. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling og fodring.

LÆS MERE

19. august 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling og fodring.

LÆS MERE

08. oktober 2018

LEMVIG B.F.
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling samt honningbedømmelse i to kategorier, blomsterhonning og lynghonning, så medbring et glas/bæger uden etiket. Max. en i hver kategori pr. biavler. Det koster 20 kr. pr. glas/bæger at deltage.

LÆS MERE

24. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling.

LÆS MERE

25. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling.

LÆS MERE

08. december 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Oxalsyrebehandling

LÆS MERE