RÅDGIVNING

Danmarks Biavlerforenings rådgivningssystem tilbyder en række ydelser. Generelt dækkes alle opgaver som foreningens medlemmer ønsker løst. Ved mere tidskrævende rådgivning aftales en betalingssats.

Konsulenterne tilbyder gratis telefonrådgivning.

Eksempler på rådgivningsopgaver:

 • Generel telefonrådgivning,
 • Rådgivning omkring driftteknik
 • Rådgivning om bisygdomme – især varroa-bekæmpelse
 • Etablering af ERFA-grupper
 • Bigårdsbesøg
 • Rådgivning om drifttab ved forskiringssager
 • Rådgivning ved naboklager
 • Rådgivning ved indretning af slyngerum m.m.
 • Rådgivning om honningbehandling

 

Konsulenterne tilbyder at komme i lokalforeningerne og holde foredrag om aktuelle emner. Herfor betales dog et honorar til Danmarks Biavlerforening.

Eksempler på foredragsemner:

 • Bisygdomme
 • Varroa-bekæmpelse
 • Aktuelt nyt
 • Biplanter
 • Biavlsrejsebeskrivelser
 • Honningbehandling og honninganalyser
 • Apimondia
 • Mjødbrygning
 • Markedsføringstiltag
 • Forsøgsarbejde
 • Apiterapi

foredrag

Kontakt Danmarks Biavlerforenings konsulenter

 • Sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen
 • Konsulent Flemming Vejsnæs
 • Konsulent Ole Kilpinen
 • Redaktør og konsulent Rolf Theuerkauf