VIDEN

Som medlem får du adgang til en stor vidensbank. Vidensbanken indeholder et masse artikler om alle emner der vedrører biavl. Der ligger artikler om dronningavl, om honningproduktion og honningens behandling, om biplanter og biernes sygdomme, samt en masse andet.

I vidensbanken ligger en lang række spændende, og oplysende videoer om forskellige biavlsemner, for eksempel om hvordan man laver nye bifamilier, bekæmper sygdomme, optagelser fra foredrag med biforskere og meget mere.

Du finder også et stort planteleksikon over planter med beskrivelse af deres næringsværdig for bier.

Og ikke mindst er der adgang til honningmeteret, hvor du kan følge med i hvor meget honning bierne samler forskellige steder rundt om i hele landet, ja, faktisk i hele Norden. Honningindsamlingen måles ved hjælp af elektroniske vægte sat under bistader jævnt fordelt over hele Norden. Resultaterne indberettes automatisk time for time.

Du kan i vidensbanken downloade en lang række artikler, bimaterieltegninger m.m. samt finde en masse spændende link til andre biavlssider, bekendtgørelser og offentlige biavlssider.