NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Begynderkursus starter

Dato: 10. marts 2018

Tid: 10 - 15

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby

Den korte kursusbeskrivelse kan læses på foreningens hjemmeside, se http://nbv-biavl.dk/?Aktiviteter_i_NBV_regi___Begynderkursus_2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER