NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Planlægningsmøde for opfølgningskursus

Dato: 01. februar 2018

Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der åbnes kl. 19.

Kurset starter med et planlægningsmøde den 1. februar, der følges op af møder den 8. og 22. februar i Fuglevad Vandmølle. Kursets praktiske del vil fortrinsvis foregå i nogle af deltagernes bigårde. På planlægningsmødet vil nogle få obligatoriske emner for opfølgningskurset blive introduceret, og derefter vil deltagerne kunne foreslå andre emner, der måtte have interesse. Den samlede plan og grupperinger vil blive afstemt efter deltagernes interesser. Obligatoriske emner: - Aflæggere - Dronningeproduktion - Honningbehandling

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER