ARRANGEMENTER


22. oktober 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling. Foreningen er vært med smørrebrød.

LÆS MERE

22. oktober 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Generalforsamling og honningbedømmelse

LÆS MERE

24. oktober 2018

VESTHIMMERLANDS B.F.
foredrag med Asger Søgaard fra Danmarks Biavlerforening

foredrag for foreningens medlemmer nærmere information vil blive sendt ud senere.

LÆS MERE

26. oktober 2018

SALLING FJENDS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling 2018. Vi afholder vores ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14. dage før, dvs. senest 12. oktober. Efter generalforsamlingen er der honningbedømmelse og bedømmelse af mjød. Spisningen starter kl 18.30, der er tilmelding til spisningen senest mandag den 22. oktober kl 9.00 Tilmelding til Lars Nielsen 25 15 88 20 eller lars@energimail.dk

LÆS MERE

29. oktober 2018

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Per Carton om honningbiernes genetik

Per er biolog med speciale i honningbiernes biologi. Han er biavler og dronningeavler med parringsstation for Buckfast dronninger på Enebærodde. Hør ham fortælle den spændende historie om biernes genetik. - Ankomst fra kl. 19. Vi har tradition for at starte præcist!

LÆS MERE

05. november 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 max.2 pr. medlem / kr. 20.00 pr prøve.)

LÆS MERE

06. november 2018

HAN HERREDS B.F.
Generalforsamling

Han Herreds Biavlerforening. Generalforsamling kl. 19:00 på Bratskov Tirsdag d. 6. November kl. 19.00 på Herregården Bratskov, fredensdal 8, 9460 Brovst. Mød op og få indflydelse på bestyrelsens sammensætning. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Wenche Korgaard - Holmsø og Peter Nielsen - Klim Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valg af 2 revisorer.

LÆS MERE

08. november 2018

VESTHIMMERLANDS B.F.
Generalforsamling og honning bedømmelse

Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Honningbedømmelse maks. 2 glas til bedømmelse

LÆS MERE

13. november 2018

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Silkeborg og Omegns BF afholder den 13. nov. 2018, kl. 19.00 generalforsamling efter vedtægterne. Mødet finder sted på Harsnablundvej 7-8, Gødvad, nord i Silkeborg.

LÆS MERE

20. november 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Biavlerforening Julehygge

Julehygge er for hele familien. Der serveres gløgg og æbleskiver. Amerikansk lotteri med mange fine præmier. Pris: 50 kr. Tilmelding senest den 16. nov. Mail hks.kongehojen45@c.dk

LÆS MERE

21. november 2018

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Generalforsamling 2018

21. november 2017 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling onsdag den 21. november 2018 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i kantinen på Gribskolen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14. november. Efter generalforsamlingen kårer vi Birkets Bedste Honning. Så medbring et anonymt glas af din bedste honning og lad dine kollegaer bedømme. mvh Bestyrelsen

LÆS MERE

22. november 2018

KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling / Bier og blomster i Nationalpark Mols Bjerge

Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, bedes indsendes til kaloebiavl@gmail.com senest 8 dage før. Efter generalforsamlingen indlæg om Bier og blomster i Nationalpark Mols Bjerge Tilmelding: til Lene Svenningsen på 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

24. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling.

LÆS MERE

24. november 2018

VIBORGEGNENS BIAVLERFORENING
Gløg og syre.

Det er tid for oxalsyrebehandling - som er årets sidste arrangement i foreningen. Ønsker du at få oxalsyre-blanding med hjem, så medbring flaske, der kan indeholde den nødvendige mængde til dine bifamilier. Traditionen tro afsluttes med Gløgg og æbleskiver samt hyggeligt samvær. P.b.v. Signe Tronborg

LÆS MERE

24. november 2018

VESTHIMMERLANDS B.F.
Gammel jul – meget for børn på Herregården Hessel

Vesthimmerlands Biavlerforening sælger vores honning fra skolebigårdene. Vi giver smagsprøver og en god bisnak .

LÆS MERE

25. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling.

LÆS MERE

01. december 2018

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Oxalsyrebehandling og glædelig jul

Vi giver bierne i skolebigården oxalsyre og ønsker hinanden glædelig jul over en kop varmt og en småkage. Du kan få oxalsyre med hjem til dine egne bier. En familie skal have ca. 35 ml. Medbring syrefast emballage.

LÆS MERE

03. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr 25,00.)

LÆS MERE

08. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Varroa behandling med Oxalsyre. Oxal blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

08. december 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Oxalsyrebehandling

LÆS MERE

08. december 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns biavlerforening. Oxalsyreudlevering.

Udlevering af oxalsyre.

LÆS MERE

07. februar 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Fællesmøde med Randers og Norddjurs Biavlerforeninger

Vi får besøg af formanden for Danmarks Biavlerforening Arne T. Henriksen. Tilmelding senest 30. januar 2019 til Lene Svenningsen på 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com Pris: kr. 55,- inkl. kaffe og lagkage

LÆS MERE

28. februar 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 1. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 14/3, 28/3, 11/4 og 25/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

07. marts 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Sensorik – bliv bedre til at sætte ord på din honning

Sammen med Tidsskrift for biavl august 2018 modtog alle et nyt temahæfte "Sensorik for biavlere" og samtidig hermed har DBF afholdt instruktørkurser om emnet. Tag derfor et par glas af din honning med og vi vil ved hjælpe af de forskellige skemaer, som er udviklet hertil, se om vi sammen kan sætte ord på de forskellige honningers smag, duft, udseende, tekstur og mundfølelse. Hvis vi kan beskrive vores honning er det lettere at fortælle kunderne at honning ikke bare er honning, men at der er stor variation indenfor honning og dermed mange anvendelses muligheder. Forhåbentlig bliver der også tid til lidt hyggesnak over en kop kaffe. Tilmelding til Lene Svenningsen på 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

LÆS MERE

12. marts 2019

FREDERIKSBORG B.F. HILLERØD
Begynderkursus i biavl

LÆS MERE

14. marts 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 2. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er 28/2, 28/3, 11/4 og 25/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

28. marts 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 3. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 28/2, 14/3, 11/4 og 25/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

11. april 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 4. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 28/2, 14/3, 28/3 og 25/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

25. april 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 5. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 28/2, 14/3, 28/3 og 11/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE