ARRANGEMENTER


25. september 2017

HERNING OG OMEGNS B.F.
Herning. Mad og Honning

Vi hygger os med mad og honning. Tilmelding senest den 11 september til svend.ebbensgaard@mail.tele.dk

LÆS MERE

30. september 2017

Aalborg B.F.
Ud og se på nye Stadepladser

Vi har her muligheden for at se et mægtigt stort landbrug, der er ved at indrette deres bedrift med rigtig fine betingelser for biavl. Der er gjort en hel del med beplantning af læbælter og markstriber med pollen og nektar frøblandinger. Ønsker eller overvejer du at oprette en udebigård, har du her en fantastisk mulighed. Se endvidere https://aalborgbiavl.dk/bigarden/bestovning-og-udebigard

LÆS MERE

02. oktober 2017

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Erfaringer fra årets fortsætterkursus

På mødet vil indhøstede erfaringer fra årets fortsætterkursus blive diskuteret. Det gælder bl.a. parring i lokalområdet af indkøbte uparrede dronninger fra forskellige dronningeavlere og forskellige metoder til tælling af varroamider.

LÆS MERE

09. oktober 2017

LEMVIG B.F.
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling samt honningbedømmelse i to kategorier, blomsterhonning og lynghonning, så medbring et glas/bæger uden etiket. Max. en i hver kategori pr. biavler. Det koster 20 kr. pr. glas/bæger at deltage.

LÆS MERE

10. oktober 2017

VIBORGEGNENS BIAVLERFORENING
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 10. oktober 2017 kl. 18.30 Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 26. september 2017. Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning. Tilmelding til spisning sendes til formanden senest 3. oktober 2017. brian@falckenberg.dk

LÆS MERE

10. oktober 2017

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Bf. Generalforsamling.

Generalforsamling: Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Max. 2 glas.

LÆS MERE

10. oktober 2017

Aalborg B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. Deltagelse i dette arrangement koster 50 kr. pr. person, hvor du vil få din honning bedømt gratis og foreningen vil være vært ved lidt at spise samt et glas rød- eller hvidvin, øl eller vand. Derudover vil der kunne købes sodavand, øl og vin til fordelagtige priser. Maden laves af kokkeskolen.

LÆS MERE

23. oktober 2017

HERNING OG OMEGNS B.F.
Herning. Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling. Foreningen er vært med smørrebrød.

LÆS MERE

06. november 2017

HERNING OG OMEGNS B.F.
Herning. Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. Indlevering af prøver fra kl. 18.30. 20.00 kr. pr. prøve

LÆS MERE

06. november 2017

VESTHIMMERLANDS B.F.
Generalforsamling

Vesthimmerlands Biavlerforening afholder generalforsamling og Honningbedømmelse mandag den 6. november kl 19.00 i Huset.

LÆS MERE

06. november 2017

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Hør Asger Søgaard Jørgensen fortælle om bl.a. sortshonninger

Asger holder et foredrag med flere emner: Biernes fødegrundlag; vilde bier og honningbier, er der konkurrence?, desuden noget om neonikotinoider og om sortshonning-projektet.

LÆS MERE

11. november 2017

Aalborg B.F.
Afslutning og Oxalsyre

Oxalsyre demonstration. Foreningen er vært ved Gløg og Æbleskiver

LÆS MERE

16. november 2017

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling den 16. november 2017, kl. 19.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsættes skriftligt til formanden senest den 02. november 2017.

LÆS MERE

04. december 2017

HERNING OG OMEGNS B.F.
Herning. Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. Husk pakke til pakkespil til en pris af max. 25.00 kr.

LÆS MERE

04. december 2017

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Julemøde med kåring af årets honninger

Mødet er for medlemmer af Nordsjællandske Bivenner og deres familie.

LÆS MERE

05. december 2017

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns Bf.

Julehygge er for hele familien. Der serveres gløgg og æbleskiver. Amerikansk lotteri med mange fine præmier. Pris: 50 kr. Tilmelding senest den 29. nov.

LÆS MERE

09. december 2017

HERNING OG OMEGNS B.F.
Herning. Skolebigården

Varoa behandling med Oxalsyre. Oxal blanding kan købes til privat brug.

LÆS MERE

09. december 2017

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns Bf

Oxalsyrebehandling og udlevering af oxalsyre

LÆS MERE