BIBESTØVNING


h

HVIDTJØRN

Når rapsen er ved at være på retur, så er hvidtjørnen til gengæld i flor. Prøv at stil dig under en tjørnebusk/træ. Summeaktiviteten kan være enorm. Tjørnen er fuld af honningbier.

LÆS MERE
h

KULTURÆBLER (MALUS DOMESTICA)

Æbler er den dominerende frugtart i danske haver. Der findes mange sorter, som kan inddeles i sommeræbler, efterårsæbler og vinteræbler – alt efter modningstidspunkt og holdbarhed.

LÆS MERE

KIRSEBÆR (CERASUS SP.)

Blandt de dyrkede kirsebær skelner man mellem sød- og surkirsebær. Sødkirsebær stammer fra de vilde fuglekirsebær, der er almindelig udbredt i skovene.

LÆS MERE

HINDBÆR

Hindbærplanten (Rubus idaéus) er en halvbusk, der hvert år sender nye skud op fra de underjordiske rodudløbere. I skuddets andet år bærer de frugter og visner derefte

LÆS MERE

BESTØVNING AF HAVEFRØKULTURER

For få årtier siden var interessen for biernes betydning ved bestøvning af kulturplanterne hovedsageligt knyttet til bestøvningsproblemer hos kløverarterne og i frugtplantagerne.

LÆS MERE

JORDBÆR (FRAGARIA X ANANASSA)

Jordbær hører til blandt vore populæreste bærsorter. De findes i næsten alle haver. Dertil kommer en betydelig erhvervsavl.

LÆS MERE
h

BESTØVNING AF FRUGT

Bestøvningen af en blomst er betingelsen for frødannelsen og bestøvningskvaliteten kan have afgørende effekt på frø og frugts kvalitet og kvantitet.

LÆS MERE

BIER BESTØVER FOR MILLIONER

Forskerne skal de kommende år undersøge, hvordan man udnytter eksisterende biarter bedst
muligt, sådan at en tilstrækkelig bestøvning sikres. En bestøvning der er mange millioner værd
for erhvervet

LÆS MERE
h

BESTØVNING AF RAPS

Raps betaler for en effektiv bestøvning. Et merudbytte på 9 %, højere olieindhold, bedre kvalitet og nemmere høst det er resultatet, såfremt der er bier nok. Det var resultatet af de danske forsøg fra 1977 – 85.

LÆS MERE
h

LEVERANDØR AF BESTØVNING

Meget tyder på at der i Danmark mangler bier til at sikre bestøvningen af dyrkede planter og biodiversiteten i naturen.

LÆS MERE
h

PAS PÅ BIERNE VED SLÅNING AF MARK

Forsøget undersøgte hvor stort tabet af bier er, når blomstrende afgrøder slås ved hjælp af moderne slåmaskiner. Ud fra forsøget fremsætter forfatterne anbefalinger for, hvordan man minimerer tabet af bier.

LÆS MERE
h

HONNINGBIER SOM BESTØVERE

Honningbiernes betydning som bestøvere og deres løn for det

LÆS MERE
h

HONNINGBIERNES VÆRDI I DANMARK

Vi kan importere honning, men vi kan ikke importere bestøvning i nævneværdigt omfang. Honningbierne er af stor betydning. De medvirker til bestøvning af et meget stort antal plantearter.

LÆS MERE