BIER BESTØVER FOR MILLIONER

`Sur sur sur lille bi omkring – flyv kun ud i mark og enge`- linierne i dansk børnesang er højaktuelle i nyt forskningsprojekt om bibestøvning på Institut for Jordbrug & Økologi, KU-LIFE.
Forskerne skal de kommende år undersøge, hvordan man udnytter eksisterende biarter bedst
muligt, sådan at en tilstrækkelig bestøvning sikres. En bestøvning der er mange millioner værd
for erhvervet

Mere end 75 % af blomstrende kulturplanter og vilde planter har behov for insektbestøvning.
Værdien af bibestøvning i Danmark er sat til omkring 800 millioner kroner. Men de seneste år er
der sket et fald i antallet af biavlere og honningbifamilier og senest i vinteren 2007 led
bibestanden et stort tab – ” bekymrende for bestøvningen af både dyrkede afgrøder og den vilde
flora”, fortæller projektleder og adjunkt Lise Hansted ved Institut for Jordbrug & Økologi.

Et nystartet forskningsprojekt om bier og bestøvning i Danmark, skal kigge nærmere på, hvordan
man bedst muligt sikrer en tilstrækkelig bestøvning og dermed får et optimalt udbytte af vore
dyrkede afgrøder.

”Honningbien er den mest almindelige og alsidige bibestøver, når vi skal sikre udbyttet af vores
dyrkede afgrøder, men vi kan også udnytte andre biarter – vi har omkring 200 forskellige vilde
biarter i Danmark og nogle af dem vil kunne bruges i bestøvningsøjemed”, siger Lise Hansted.

En del biarter har forskellige krav til klimaet, så under de seneste års skiftende klimaforhold, kan
det vise sig at være en stor fordel og en nødvendighed at inddrage flere biarter som bestøvere på
én gang. Især for afgrøder, der blomstrer tidligt om foråret – ex. Surkirsebær – hvor der kan opstå
kolde perioder.

”Humlebien kan arbejde ved lave temperaturer og i dårligt vejr, mens honningbien kræver lunere
vejr og ingen nedbør. Udsætning af humlebier kan måske bidrage til et højere udbytte i år med
dårligt blomstringsvejr, hvor frugtsætningen normalt er lav” forklarer hun. Og tilføjer: ”Ved at
sætte bier ud til bestøvningskrævende afgrøder styrker vi samtidig bestøvningen og hermed
diversiteten af den vilde flora”.

I 2007 udførte Lise Hansted det første systematiske forsøg med bibestøvning af surkirsebærsorten
Stevnsbær i Danmark. Resultaterne indikerer at udsætning af bier i Stevnsbær-plantager kan have
meget positiv effekt for udbyttet.

 

Det nystartede forskningsprojekt er et samarbejde mellem Institut for Jordbrug & Økologi,
Danmarks Biavlerforening, EWH Bioproduction og Stevnsbæravlerne.
Projektet er finansieret af Foreningen Plan-Danmark og løber fra 2009-2012.