BIFAMILIER TIL UDLEJNING TIL BESTØVNINGSOPGAVER

bestoevning5

Er du tilmeldt bestøverlisten?

Landmænd, frøavlere og gartnere over hele landet vil gerne sikre den bedst mulige bestøvning af afgrøderne, og således det bedst mulige udbytte af afgrøderne. Til glæde for jordbrugere findes her en liste over biavlere, der tilbyder at udføre bestøvningsopgaver.

Klik for bestøverliste

Er listen ikke tilstrækkelig kan du henvende dig til vores lokale biavlerforeninger eller Danmarks Biavlerforening.

 

Til biavlere:

Du kan selv tilmelde og afmelde dig ovennævnte liste – log ind på ”Min side” og tilmeld dig bestøverlisten.