HINDBÆR

Hindbærplanten (Rubus idaéus) er en halvbusk, der hvert år sender nye skud op fra de underjordiske rodudløbere. I skuddets andet år bærer de frugter og visner derefter væk.

Hindbær findes vildtvoksende i hele Skandinavien, samt i store dele af den nordlige halvkugle. Vore kulturhindbærsorter stammer fra vilde skovhindbær.
Allerede i middelalderen begyndte man at dyrke hindbær her i landet. De findes nu i de fleste køkkenhaver og der er en betydelig erhvervsavl. Hindbær er en dyr kultur at etablere og plukkeomkostningerne er store, men maskinhøst af bærrene praktiseres i erhvervsavlen.
Hindbær blomstrer i juni måned og hører til vore bedste biplanter. På et døgn kan en blomst give 17 – 22 mg nektar med et sukkerindhold på 34-40 %. Pollenmængden pr. blomst er målt til  1,1 – 1,4 mg. Blomsten har mange støvdragere og lige så mange grifler og frugtanlæg. Hindbær er selvfrugtbar som jordbær, men biernes færden i blomsten sikrer, at pollenet bliver overført til alle støvfang i blomsten, hvilket er nødvendigt for, at der kan udvikles flest mulige småbær i den sammensatte frugt.
Bestøvningsundersøgelser hos hindbær har vist, at manglende bibestøvning medfører en betydelig nedgang i udbyttet – hos visse sorter en halvering. Desuden bliver bærrene mindre og går let i stykker under plukningen.

Orla Svendsen