HVIDTJØRN

Når rapsen er ved at være på retur, så er hvidtjørnen til gengæld i flor. Prøv at stil dig under en tjørnebusk/træ. Summeaktiviteten kan være enorm. Tjørnen er fuld af honningbier.

HVIDTJØN1

Vi har vel 10-15 tjørnetræer på vores grund. Sjovt er det at man primært hører summen i toppen af træet, næsten ingen bier i de nederste grene. Derfor stillede jeg mig op på en stige og tog nogle billeder, som jeg gerne vil vise på denne side.

Hvidtjørnen står i Finn Christensens biplanteflora til 3 ud af 3 stjerner for nektar og 2 stjerner med hensyn til pollen, mens Orla Svendsen i sit temahæfte ”Biplanter” fra 1994 nøjes med 2 stjerner for nektar og pollen. Efter at have slået op i Orla Svendsens temahæfte ”Biplanter” bliver jeg klar over at det er engriflet tjørn, med den sildeagtige lugt som vi har stående i haven.

HVIDTJØRN2

Honningbi i tjørn. Bemærk den lyse pollen.

HVIDTJØRN3

Bestøvningsbiologien fungerer, pollen spredt ud over kroppen.

HVIDTJØRN4

Engriflet tjørn. Bemærk denne blomst er endnu ubesøgt grundet de fyldte støvknapper.

HVIDTJØRN5

Tjørn er fuld af aktivitet og giver næring til mange insekter…….

HVIDTJØRN6

………. samt bruges til andet end fødested. {mosimage}

Orla Svendsen skriver om tjørn
I Danmark findes der to velkendte arter af hvidtjørn: almindelig hvidtjørn C. oxycátha og engriflet hvidtjørn C. monógyna.
Almindelig hvidtjørn findes vildtvoksende mange steder i skove og krat, men dog ikke meget på mager jord. Den er i mindre grad anvendt som hegnsplante. Den har i udpræget grad tendens til buskform og kan danne et næsten uigennemtrængeligt krat. Det er formentligt den art, der har vokset her i landet fra gammel tid. I dens blomster findes oftest to grifler, og sjældnere fem som hos æble.
Engriflet hvidtjørn har, som navnet siger, kun én griffel i blomsten. De findes vildtvoksende ligesom almindelig hvidtjørn, men har været meget anvendt som hæk og hegnsplante. Det menes, at den er indført til dette formål. Engriflet hvidtjørn kan blive op til 20 m høje træer. Varieteter af denne art kan have røde blomster og benyttes meget som prydtræer i haver under navnet rødtjørn. Blomsterne hos engriflet hvidtjørn kan have en ubehagelig sildeagtig lugt, der skyldes stoffet trimetylamin.
Som biplante kan hvidtjørn sammenlignes med æbler. Den giver næppe så meget nektar, men pollenudbyttet er ofte stort. Hvidtjørn blomster senere end æbler og den engriflede art er den senest blomstrende. Dette er en fordel for såvel frugttræer som bier, idet trækket derved bliver fordelt. 

Flemming Vejsnæs