KULTURÆBLER (MALUS DOMESTICA)

Skrevet af: Orla Svendsen

Æbler er den dominerende frugtart i danske haver. Der findes mange sorter, som kan inddeles i  sommeræbler, efterårsæbler og vinteræbler –  alt efter modningstidspunkt og holdbarhed.

Æbletræer er i første række nytteplanter, men tjener tillige som prydplanter, idet de er med til at give haverne karakter. Desuden er de værdifulde som biplanter, da de både giver nektar og pollen.

Æblesorterne er selvsterile. En sort skal derfor bestøves med pollen fra en anden sort. Bierne sørger for pollenoverførslen. Visse sorter er ikke egnede som bestøvere. Derfor skal en frugtavler vide, hvilke sorter der skal kombineres i frugtplantagen, for at alle sorter kan blive bestøvet. Desuden må der tages hensyn til afstanden mellem modersort og bestøversort. Hvis der er for lang afstand, falder udbyttet, da bierne ikke tager hensyn til dette forhold, men flakker tilfældigt rundt.

I private haver ses ofte æbletræer med meget ringe frugtsætning. Dette skyldes, at den enkelte haveejer måske kun planter et træ, og ikke tager hensyn til, hvad der findes af bestøversorter i nabohaverne. Dette problem kan afhjælpes ved at klippe nogle blomstrende grene af et træ, som er en god bestøversort og anbringe grenene i en spand med vand, som hænges op i det blomstrende æbletræ. Bierne vil da sørge for resten.

En æbleblomst har fem grifler med hver sit støvfang. Hver griffel fører ned i et frøanlæg i frugtknuden. Hvis ikke alle frøanlæg befrugtes vil frugten blive skæv. Der dannes ingen kærner i de ubefrugtede afsnit. Antallet af kærner i æblet, samt æblets udvikling er derfor et godt mål for befrugtningsgraden.