LOKALT FORENINGSARBEJDE


h

ANNONCERING I KALENDEREN

God annoncering af aktiviteter og arrangementer er vigtig for at tiltrække deltagere. En af annonceringsmulighederne er Danmarks Biavlerforenings kalender på www.biavl.dk.

LÆS MERE
h

CVR OG DIGITAL POSTKASSE

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister. Det er efterhånden blevet meget normalt, at lokale biavlerforeninger opretter et CVR-nummer, ligesom det er blevet meget nemt at registrere sin forening.

LÆS MERE
h

FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at kommunerne hvert år skal afsætte et beløb til voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningsområdet.

LÆS MERE
h

SPONSORER

En del af indtægterne til arbejdet i en lokal biavlerforening, kan tilvejebringes gennem sponsorater fra eksempelvis private virksomheder. Sponsorater kan være med til at sikre såvel foreningens projekter som den daglige drift.

LÆS MERE
h

MØDELEDELSE

Et godt møde er ofte kendetegnet ved en god dagsorden og god mødeledelse. Det handler om at skabe gode beslutninger og møder behøver ikke nødvendigvis at foregå rundt om et bord med en kande kaffe.

LÆS MERE
h

FRIVILLIGE ILDSJÆLE

De frivillige kræfter er en vigtig forudsætning for foreningsarbejdet. Uden de frivillige ildsjæle ville foreningerne ikke eksistere.

LÆS MERE
h

LOKALT FORENINGSARBEJDE

LÆS MERE