CVR OG DIGITAL POSTKASSE

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister. Det er efterhånden blevet meget normalt, at lokale biavlerforeninger opretter et CVR-nummer, ligesom det er blevet meget nemt at registrere sin forening.

Der er dog ingen krav om, at man skal lade sin forening registrere i CVR-registeret, med mindre man modtager kommunalt tilskud, eller på anden måde er i kontakt med myndigheder eller virksomheder, der ønsker foreningens CVR-nummer oplyst.

CVR-nummeret kan bruges i en lang række sammenhæng, blandt andet kan I oprette bankkonto i foreningens eget navn. Kontoen kan herefter i banken registreres som foreningens NemKonto, hvilket er nødvendigt, hvis foreningen modtager midler fra kommune eller andre offentlige myndigheder.

Vær opmærksom på, at oprettelse af CVR-nummer ikke er ensbetydende med, at foreningen skal momsregistreres, eller på andre måder ligestilles med private virksomheder. Jeres forening kan oprette CVR-nummer og finde yderligere vejledning på dette link:
http://klar-til-indberetning.erhvervsstyrelsen.dk/start_frivillig_forening2

Husk at alle foreninger, der har et CVR-nummer, er omfattet af loven om Offentlig Digital Post og skal aktivere den digitale postkasse. Det gælder også foreninger, som har et CVR-nummer, fordi de frivilligt har ladet sig registrere i CVR. Herefter vil alt post fra kommune eller andre offentlige myndigheder blive sendt til den digitale postkasse. Det er derfor vigtigt at foreningens formand eller kasserer følger, hvad der sendes til postkassen.