FRIVILLIGE ILDSJÆLE

De frivillige kræfter er en vigtig forudsætning for foreningsarbejdet. Uden de frivillige ildsjæle ville foreningerne ikke eksistere. Det er derfor vigtigt, at man i ledelsen af sin forening er bevidst om, hvordan man arbejder med frivilligheden. Det er både vigtigt for foreningens udvikling, men også for samfundet, der har glæde af de foreningernes frivillige indsats.

De lokale biavlerforeninger løser på frivillig basis store opgaver. Det omfatter blandt andet at tiltrække og uddanne nye biavlere, at formidle viden om biernes verden til skoleklasser og deltage i miljøinitiativer lokalt.

Ofte hører man foreninger, der klager over, at ingen vil yde en frivillig indsats. Eller som det er tilfældet i mange små lokalsamfund, så er folk allerede engageret i andre ting. Men skal man tro forskellige undersøgelse af frivilligheden, så er der stadig personer, som venter efter at blive spurgt, og der er altid nogen der vil hjælpe, der hvor det giver mening. Prøv engang at overveje, hvordan du evt. selv blev engageret i biavlerforeningens arbejde.

Et ordsprog siger: ”Det frivillige arbejde lever af lyst og dør af pligt”. Lysten findes når motivationen er i top, derfor er det værd at overveje hvad der motiverer de frivillige i biavlerforeningen. En del foreninger har allerede meget fokus på, at motiverer deres frivillige, hvilket sikrer endnu flere frivillige. Blandt de mange ting, som motiverer biavlerforeningens frivillige, kan nævnes følgende:

Skab et attraktivt fællesskab
Hvem vil ikke være en del af et velfungerende, sjovt og hyggeligt fællesskab, hvor der måske oven i købet er plads til en hyggelig sommerudflugt?

Giv mulighed for indflydelse
At engagere sig i udvalgs- og bestyrelsesarbejde, er ikke bare at deltage i et væld af møder. Det handler om muligheden for at have indflydelse, og være med til at skabe succeser i foreningen eller sikre fokus på en bestemt sag.

Giv mulighed for udvikling
Med de mange opgaver i foreningen følger også udfordringer, der lynhurtigt udvikler sig til nye rutiner og kompetencer, der kan bruges i forbindelse med job og uddannelse. Endelig skal man ikke undervurdere motivationen ved at kunne fordybe sig i biavlen og deltaget i forskellige kurser i Danmarks Biavlerforening.

Anerkend indsatsen
Den frivillige indsats må ikke blive en selvfølge. Foreningens medlemmer husker sjældent at takke instruktører og bestyrelsesmedlemmer for den ekstra indsats de yder hver uge, derfor må den motiverende foreningsformand af og til selv tage ordet, og fremhæve de mange frivillige, der sikrer foreningens drift.

Arbejdsforholdene
Vær også opmærksom på forholdene, som de frivillige forventes at engagere sig under. Er der opbakning fra bestyrelsen? Er de gensidige forventninger afstemt? Er der fokus på struktur og kvalitet i foreningen? Og er der skabt et tilstrækkeligt grundlag for den frivilliges indsats?

Kan man fyre en frivillig
Flere foreninger har prøvet at stå i en situation, hvor hensynet til aktiviteten, medlemmerne eller foreningen, har været vigtigere end hensynet til den enkelte frivillige. I sådanne situationer er der en lang række hensyn at huske. Med andre ord skal man i foreningen være klar til at tackle situationen lige så professionelt og respektfuldt, som man ville på enhver arbejdsplads. Glem ikke at mange har deres identitet bygget op omkring deres fritidsaktiviteter.

Samtaler kan skabe forståelse for situationen, og ofte vil den frivillige også indse vigtigheden af at nye kræfter kommer til. I en forening er der ofte mange opgaver at løse, og den der er kørt skæv i en opgave, fungerer måske perfekt i en af foreningens mange andre opgaver. For at undgå rygtedannelse i foreningen, kan paterne evt. i fællesskab udforme en meddelelse til foreningens medlemmer, således at alle får samme meddelelse når en frivillig stopper.

Husk at demokratiet i foreningen altid kommer i første række. Mange personvalg og beslutninger er vedtægtsbestemte, og sådanne beslutninger står ikke til at ændre uden de demokratiske spilleregler følges til punkt og prikke.

Den rigtige opgavefordeling
Mange bestyrelsesmedlemmer i landets lokale biavlerforeninger kender sikkert glæden ved at have den rigtige person engageret i den rigtige opgave, altså at den frivilliges kompetencer matcher opgaven. Det sker blandt andet når byens bankmand siger ja til at være kasserer i biavlerforeningen eller når skolens biologilærer siger ja til at blive instruktør. Det er dog ikke altid at de frivillige vejrsætter at lave noget i deres fritid, som relaterer sig for meget til deres job. Husk at alle har brug for en fritid, hvor de får lov til at fordybe sig i nye interesseområder.

Generationer af frivillige
De ældre, som har forladt arbejdsmarkedet, udgør en stor og vigtig ressource for foreningslivet. Samtidig med at de har en stor erfaring inden for biavl, så har de også nået en alder, hvor de har tid til at engagerer sig i deres interesser. En stor del af denne aldersgruppe er allerede dybt engageret i biavlerforeningernes arbejde.

En del foreninger nævner særligt de unge som en mangelvare. Samfundet ændrer sig, og de unge engagerer sig ikke på samme måde, som de ældre generationer. Unge har i dag en hverdag med rigtig mange muligheder og der stilles samtidig store forventninger. De unge rejser, flytter, tager på højskole, skifter kærester og venner og skal hele tiden helst dyrke de ”rigtige” fritidsinteresser. Samtidig skal de passe en uddannelse, der i perioder kræver virkelig mange ressourcer. Med sådan en hverdag kan det være svært at binde sig til opgaver, der rækker flere år ud i fremtiden. Til gengæld har mange unge lysten og drivet til at engagere sig 100 % i et afgrænset projekt, som løber over en kortere periode. Det skal være så afgrænset at det unge medlem præcis ved, hvad han/hun siger ja til, og samtidig kan se muligheden for at forme projektet med sine egne ideer.

 

Læs mere:

Ledelse af frivillige – en håndbog
Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard
Forlaget Ankerhus 2011

Det frivillige Danmark
Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Torben Fridberg.
Syddansk Universitetsforlag 2008