LOKALT FORENINGSARBEJDE

Arbejdet i de lokale foreninger under Danmarks Biavlerforening er en vigtig del af det at være medlem. På denne side tilbydes inspiration og vejledning til lokale bestyrelsesmedlemmer og andre lokale ildsjæle.

Kurser for lokale bestyrelsesmedlemmer
Lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening kan fortsat gøre brug af muligheden for lokalt kursus for bestyrelsesmedlemmer. Dette er en oplagt mulighed i vinterhalvåret, hvor der ofte er bedre tid til at fokusere på den lokale forenings udvikling.

Kurset henvender sig til bestyrelsen, der vil arbejde med de fremadrettede mål og opgaver, og hvad der skal igangsættes for at nå dem. Der tages bl.a. udgangspunkt i foreningens formålsbeskrivelse, tidligere målsætninger og generalforsamlingsbeslutninger, samt hvordan det er gået med dem. Kurset veksler mellem oplæg/dialog, individuelle opgaver og bestyrelsesdiskussioner i lokalet.

Kurset har til formål:

At deltagerne bliver opmærksom på det ansvar der følger med som valgt til en bestyrelse.
At deltagerne kender til den kompetence og det ansvar man har som bestyrelsesmedlem.
At deltagerne kender de rettigheder og pligter man har som bestyrelsesmedlem.
At deltagerne får kendskab til DBFs struktur og muligheder.
At deltagerne bliver opmærksomme på hvilke personlige egenskaber der har betydning i et bestyrelsesarbejde.
At deltagerne får et indblik i arbejdsmetode, -form og -proces i en bestyrelse.
Kurserne gennemføres af udviklingskonsulent Ejlif Larsen, der har mange års erfaring med uddannelse og rådgivning af foreningsbestyrelser. Ejlif er biavler og aktiv i lokal biavlerforening.

Kurset afvikles lokalt som et hel-dagskursus fredag eller lørdag fra kl. 9.00 til 17.00 (i alt 8 timer). Pris for lokalforeninger under Danmarks Biavlerforening kr. 2000,– inkl. kørsel. For nærmere info kontakt Ejlif Larsen på tlf.: 23 60 70 64 eller på mail: ejlif.larsen@gmail.com

Forum
Har du erfaringer eller spørgsmål, som du vil dele med andre, så deltag i debatten på Danmarks Biavlerforenings forum, hvor en gruppe er tilegnet det lokale foreningsarbejde  Link til lokalforeningsforum.

Foreningsværktøjskassen
Herunder finder du værktøjer til det lokale foreningsarbejde. Der tilføjes løbende nye emner, og eksisterende emner opdateres løbende.

Nyeste værktøj:  Idekatalog – aktiviteter i lokale biavlerforeninger