SPONSORER

En del af indtægterne til arbejdet i en lokal biavlerforening, kan tilvejebringes gennem sponsorater fra eksempelvis private virksomheder. Sponsorater kan være med til at sikre såvel foreningens projekter som den daglige drift.

Det er vigtigt at holde sig for øje, hvad der får en sponsor til at sige ’ja’ til at give et bidrag til foreningens arbejde. Lidt populært kan det siges at sponsorer er typisk interesserede i at købe en vare, hvormed de eksempelvis kan sikre:

At virksomheden tager socialt ansvar
Markedsføring af virksomheden
Mulighed for oplevelser til medarbejdere og kunder
Nogle virksomheder foretrækker at være den eneste sponsor, da virksomheden på den måde opnår den største eksponering, samtidig med at virksomheden kan koncentrere sig om at støtte nogle få projekter.

En af de store fordele ved sponsorer er, at et sponsorat typisk kræver mindre administration end bidrag fra eksempelvis fonde. En anden fordel ved sponsorater er, at de ofte gives uden at være øremærket et bestemt formål.

Type af sponsorat
Et sponsorat kan skrues sammen på mange måder. De mest almindelige typer af sponsorater er følgende:

Aftale om eksponering
Omsætningsbestemt sponsorat
Sponsorat i form af naturalier
Aftale om eksponering omfatter, at en virksomhed giver et beløb til biavlerforeningen. Som modydelse for dette sikrer foreningen eksponering af virksomheden, hvilket eksempelvis kan være, at virksomhedens navn nævnes i forskellige sammenhænge, eller at virksomhedens logo placeres synligt i forskellige sammenhænge.

Et omsætningsbestemt sponsorat er eksempelvis når benzinselskaber, telefonselskaber og andre virksomheder betaler et beløb pr. solgt enhed. Beløbet afhænger da af, hvor meget virksomheden sælger. En sådan aftale kan evt. vedrøre en konkret vare. Eksempelvis ser man ofte, at en forretning reklamerer med, at for hver solgt vare modtager en forening et fast beløb. Dette giver en gensidig markedsføring, da mange får kendskab til foreningen, samtidig med at kunderne gerne køber varen for at støtte det gode formål. En sådan aftale er attraktiv, da den giver biavlerforeningen en løbende indtægt.

Naturalier er betegnelsen for, når sponsorater gives i form af en vare eller en ydelse. Et sådan sponsorat kan være præcis lige så værdifuldt som pengebeløb. Det vigtige er, at naturalierne skal have en reel værdi i foreningen. Værdifulde naturalier kan eksempelvis være varer, som biavlerforeningen må videresælge, udlodde som præmier i et indtægtsgivende lotteri eller byggematerialer til renovering af foreningens klubhus. Vær opmærksom på, at det er billigere for en virksomhed at give foreningen en vare fra hylden, end at udbetale et reelt pengebeløb til foreningen. Varen har virksomheden købt til indkøbspris. Muligvis er der varer, som virksomheden ikke længere kan sælge, der stadig har værdi for foreningen.

I forbindelse med naturalier er det vigtigt at kontakte virksomheder, der ikke lever af at sælge den pågældende ydelse til foreninger. F.eks. kan det være svært at få sponseret pokaler til en konkurrence eller lydudstyr til en koncert, hvis den pågældende virksomhed lever af at sælge dette til foreninger. Hvornår skal virksomheden så vælge at sponsere, og hvornår skal den kræve penge for ydelsen?

Find sponsorer
Foreningen bør altid forsøge at finde de mest relevante sponsorer. Desuden er det altid en fordel at have et godt kendskab til virksomheden, når man tager kontakten. I den forbindelse kan man før kontakten indledes undersøge følgende ved virksomhederne:

Virksomhedens værdier
Virksomhedens målgruppe
Virksomhedens muligheder ved at samarbejde med biavlerforeningen
Dog opstår langt de fleste sponsoraftaler på baggrund af medlemmernes netværk. Folk der kender nogen, som kender nogen, eller medlemmer med gode forbindelser til erhvervslivet sikrer mange sponsoraftaler.

Det kan være en god ide at give en sponsor nogle valgmuligheder. Man kan eksempelvis give sponsoren mulighed for at vælge mellem et guldsponsorat, et sølvsponsorat eller et bronzesponsorat, hvor guldsponsoratet selvfølgelig er det dyreste og det, der giver mest eksponering.

Sponsorpleje
Når sponsoraftalen er i hus, er det stadig vigtigt at huske, at man en dag gerne vil lave en ny aftale med den pågældende virksomhed. Derfor skal man huske sponsorplejen, så virksomheden altid har et positivt indtryk af foreningen.

Virksomheder kan trække sponsoratet fra i deres regnskab, hvis de får kvittering og dokumentation for markedsføring. Derfor bør man altid følge et sponsorat op med at sende en kvittering sammen med eksempler på, hvor sponsorens logo har været eksponeret.

Man skal sørge for, at sponsoren ikke glemmer foreningen. Sponsoren skal tvært i mod føle, at der opbygges et forhold til foreningen. Sponsoren kan være med på foreningens adresseliste og modtage foreningsblade, en julehilsen til jul og inviteres til foreningens arrangementer.

Den vigtigste sponsorpleje er dog den pleje, der giver virksomheden markedsføring. Så glem ikke at nævne jeres sponsor, når I har mulighed for det.

Sponsoraftale
For at afstemme forventninger mellem foreningen og sponsoren anbefales det at udarbejde en sponsoraftale. Sponsoraftalen giver endvidere sponsoren indtryk af, at man arbejder seriøst og professionelt.

Sponsoraftalen kan indeholde følgende punkter:

Tidsplan, som beskriver hvor længe aftalen løber, og hvornår betaling skal ske.
En beskrivelse af hvad foreningen skal bidrage med.
En beskrivelse af hvad virksomheden skal bidrage med.
Eventuel aftale om aflæggelse af regnskab og afrapportering.