Danmark har en af EUs laveste bestande af honningbier