ÅRHUS OG OMEGNS BIAVLERFORENING
Århus og Omegns BF

Dato: 03. november 2021
Tid: Kl. 19.00

Sted: Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 10, 8000 Aarhus C

Bier og biodiversitet - en debataften Biavl i forhold til natur og landbrug i Danmark. Hvordan har bierne det i landskabet? Hvad kan vi gøre for at fremme diverse biers forhold? Hvem har ansvaret for biernes trivsel? Hvor er barriererne? Og hvordan skaber vi bedre vilkår for bierne og blomsterne … Foredrag ved Henrik Bertelsen, landmand , naturelsker og næstformand i Vildtforvaltningsrådet. Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 10, 8000 Aarhus C. Onsdag den 3. november 2021 kl. 19:00. Gratis men tilmelding nødvendig, da der er begrænset plads i auditoriet. Tilmelding: agent.green@stofanet.dk efter princippet om først-til-mølle.   Med venlig hilsen Århus og Omegns Biavlerforening  

ÅRHUS OG OMEGNS BIAVLERFORENING

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER