B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Begynder kursus

Dato: 06. marts 2024
Tid: 19:00

Sted: Skolebigården, Ribevej 9b, 6500 Vojens

Går du med en drøm om at høste din egen honning om at opleve det fascinerende liv der udspiller sig i et bistade, så er begynderkurset i biavl lige noget for dig. Kurset gør dig i stand til at tage vare på en bifamilie, lave nye bifamilier og høste honning. Kurset starter med 5 teoriaftener, hvor du lærer om livet i bistadet, indretning af bigården, pasning af bierne, biavlerens udstyr og redskaber, lovgivning om bihold og om hvordan bierne finder nektar i blomsterne og forvandler det til den fantastiske honning. Du får desuden indsigt i bifamiliens sociale liv og hvordan bierne kommunikerer ved hjælp af forskellige dufte og bevægelser. Efter den teoretiske del af kurset har du mulighed for at lære mere om den  prakitske del af biavlen i resten af sæsonen i skolebigården, hvor vi mødes hver onsdag aften fra kl. 19.00. Her arbejder vi med de ting, som er aktuelle for årstiden. Som en del af det praktiske arbejde lærer du bl.a. at lave en lille bifamilie, som du har mulighed for at få med hjem som din første bifamilie, hvis du ønsker det. Kurset er gratis, men du skal melde dig ind i Danmarks Biavlerforening forud for kursusstart. Som en del af kurset og dermed medlemskabet af Danmarks biavlerforening indgår: •       5 teoriaftener på onsdage fra 19-21.30 i marts og april, samt praksisundervisning alle onsdag mellem 19-21 fra d. 17. april til og med 30. august •       Tidsskrift for Biavl (Medlemsblad for medlemmer 1 gang om måneden) •       Medlemsskab af Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn i 2024 •       Mulighed for at deltage i medlemsmøder i såvel lokalforeningen som Danmarks biavlerforening •       Mulighed for at købe Begynderpakken til favørpris •       Din første bifamilie som du selv er med til at lave. (Værdi ca. kr. 1200) Den teoretiske del af kurset afvikles på følgende datoer:  6/3, 13/3, 20/3, 3/4, 10/4, kl. 19:00 - 21:30. Herefter praksisundervisning alle onsdage fra d. 17/4  til og med d.30/8 i tidsrummet kl. 19-21 bortset fra d. 17/4 og d. 24/4 hvor vi starter kl. 18. Både teori og praksis foregår i Skolebigården på adressen Ribevej 9b, 6500 Vojens. Tilmelding til Ib Nielsen Birkblad på tlf.: 41283431 eller på ibbirkblad@outlook.dk Tilmeldingsfrist 28/2 2024.

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER