HØJE-TAASTRUP BILAUG
Begynderkurset Andelsbigården

Dato: 29. marts 2023
Tid: 18.00-19.30

Sted: Foreningens bigård i Hedehusene medmindre andet oplyses

Høje-Taastrup Bilaugs begynderkursus (Andelsbigården) 2023 Kurset er udformet så deltagerne får mulighed for at få det praktiske helt ind under huden i en undervisning der lægger meget vægt på det praktiske arbejde – løbende suppleret med teoriundervisning, når vi står med de forskellige konkrete opgaver. Der er kun 8 pladser på holdet, så undervisningen giver plads til at alle kan få masser af praktisk erfaring med støtte i hele sæsonen fra ultimo marts til september + 1 møde i december. Kursusdeltagerne kastes direkte ud i pasningen af bierne med vejledning gennem hele sæsonen og høster også i fællesskab honningen, der deles så deltagerne af kurset og underviserne får en ”andel” hver. Hidtil har hver deltager fået 10-20 kg, men det svinger fra år til år. Foreningen stiller bidragter, bifamilier og alt øvrige udstyr til rådighed. Kurset koster 800 kr. og undervisningen foregår hver onsdag i perioden kl. 18 – ca. 19.30. Hvert medlem kan tage et medlem fra husstanden med til pasningsaftenerne. Der forudsættes samtidig medlemskab af Høje-Taastrup Bilaug via bishoppen på biavl.dk. vælg kreds 2. Foreningskontingentet for 2023 er på 825,- og følger kalenderåret. Læs mere om begynderkurset på http://bilaug.dk/default.asp?Dok=474 Henrik Ruø Jensen Høje-Taastrup Bilaug

HØJE-TAASTRUP BILAUG

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER