LOLLAND-FALSTER B.F.
Bestøvningsbiavl foredrag

Dato: 21. marts 2024
Tid: 18.30-21.00

Sted: Guldborgland skole, Guldborgvej 228, 4862 Guldborg

Biavl har stor betydning for produktionen af en række afgrøder indenfor jordbruget og frugtavlen. I foredraget vil vi se nærmere på bestøvningsbiologien og bestøvningens betydning – både med hensyn til udbyttets størrelse og kvalitet. Vi ser også nærmere på, hvad biavler og landmand får ud af et samarbejde om bestøvning af afgrøder. Biavlen og landbruget har i samarbejde lavet en skabelon til en bestøverkontrakt, som beskriver hvad biavler og landmand forpligter sig til, når de indgår samarbejde om bestøvningsopgaver. Endelig vil foredraget også handle om, hvordan bierne fødegrundlag kan gøres bedre, så bierne også har noget at leve af uden for de blomstrende afgrøders blomstringsperiode. Foreningen er vært med kaffe og kage. Tilmelding til Michelle på 41406226 eller lf.biavl1882@gmail.com

LOLLAND-FALSTER B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER