KØBENHAVNS AMTS B.F.
Bisygdomme og Varroa-resistens

Dato: 19. marts 2024
Tid: 19:30

Sted: Science/LIFE (Landbohøjskolen), Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

Vi får besøg af seniorforsker Per Kryger, fra Århus Universitet i Flakkebjerg. Per vil fortælle om den nyeste viden om varroa og resistens, herunder resistente dronninger. Der behøves ikke tilmelding. Parkering kan købes via. EuroPark.

KØBENHAVNS AMTS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER