DANMARKS BIAVLERFORENING
Danmarks Biavlerforenings Generalforsamling

Dato: 22. april 2023
Tid: 10.00

Sted: Dalum Landbrugsskole

Danmarks Biavlerforening afholder generalforsamling lørdag den 22. april 2023 kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. Delegerede kan ikke være stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 5. Bestyrelsens forslag og planer for kommende år. 6. Forslag fra foreningerne, listeforbundene og bestyrelsen 7. Forslag til budget herunder kontingent 8. Valg af formand. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 10. Forslag til mødested for næste års generalforsamling. 11. Eventuelt. Under dette dagsordenspunkt kan der ikke tages beslutninger Ad.§ 5 stk. 10: ” Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks Biavlerforening senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag kan kun fremsættes af en forening med mindst 15 medlemmer, af et listeforbund med mindst 15 medlemmer, og af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller forslag til vedtagelse eller forkastelse, med motivation herfor.“   Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest den 11. marts 2023. Delegerede til generalforsamlingen skal tilmeldes samtidigt. Generalforsamlingen er offentlig, men kun delegerede og Danmarks Biavlerforenings bestyrelse har forhandlingsret, og kun delegerede har stemmeret. Reglerne for generalforsamlingen fremgår af vedtægterne, der kan ses på hjemmesiden www.biavl.dk. Yderligere informationer bringes i Tidsskrift for Biavl i februar.

DANMARKS BIAVLERFORENING

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER