KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2020

Dato: 18. november 2020
Tid: 19.00

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne <ol> <li>Valg af dirigent</li> <li>Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse</li> <li>Fremlæggelse af revideret regnskab og budget</li> <li>Forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1.oktober</li> <li>Valg af a) formand på valg er: Lene Svenningsen b) valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: Morten Svane Knud Rasmussen valg af suppleanter: på valg er: Ken Hansen Michael Frederiksen c) valg af revisor på valg er Poul Jessen og Vagn Christensen</li> <li>Valg af delegeret (jf. DBF's vedtægter)</li> <li>Eventuelt</li> </ol> Der serveres kaffe med brød Tilmelding er nødvendig aht. overholdelse af COVID-19 retningslinjer. Tilmelding senest 13. november 2020 på mail kaloebiavl@gmail.com eller telefon 60 12 15 33.

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER


Cookie Box Indstillinger