LOLLAND-FALSTER B.F.
Generalforsamling 2021

Dato: 09. juni 2021
Tid: 19:00

Sted: Guldborgland Skole, Guldborgvej 228, Soesmarke, 4862 Guldborg

Medlemmer og inviterede gæster indkaldes hermed til Lolland-Falster Biavlerforenings generalforsamling onsdag 9.6.2021, kl. 19, på Guldborgland Skole, Guldborgvej 228, Soesmarke, 4862 Guldborg. Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Gennemgang af regnskab.
 6. Indkomne forslag: Medlemmer bedes fremsende deres forslag inden 21. maj 2021
 7. Valg til bestyrelse: På valg: Kristian Stokholm (modtager genvalg), Allan With Petersen (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at overveje at opstille
 8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.
Der tages forbehold for ændringer - specielt hvad angår COVID-19-reglerne. I skrivende stund gælder:
 • et indendørs forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer (det er dog er planlagt lempet yderligere fra den 21. maj),
 • en generel afstandsanbefaling på 2 meter, når muligt og altid mindst 1 meter.
⇒ HUSK at medbringe en maks. 72 timer gammel, negativ COVID-19-test ⇒ HUSK Mundbind eller visir!  

LOLLAND-FALSTER B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER