KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2022

Dato: 23. november 2022
Tid: 18.00

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand. Selve generalforsamlingen starter kl. 19. Efter generalforsamlingen er der kaffe, te og kage samt mulighed for at hygge snakke og erfaringsudveksle om den netop afsluttede sæson i bierne. Måske der dukker en god idé op til fremtidige arrangementer i foreningen. Generalforsamling 2022 med dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
  4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober
  5. Valg af a) formand og b)bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) og c)revisor
  6. Valg af delegeret (jf. DBF's vedtægter)
  7. Eventuelt
Da forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. oktober, så er det i løbet af september at du skal kontakte en fra bestyrelsen og fremlægge dit forslag. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig senest 18. oktober 2022 på telefon 60 12 15 33.

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER