KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2023

Dato: 15. november 2023
Tid: kl. 18.00

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Vi starter kl. 18 med smørrebrød, øl og vand. Selve generalforsamlingen starter kl. 19. Efter generalforsamlingen er der kaffe, te og kage samt mulighed for at hygge snakke og erfaringsudveksle om den netop afsluttede sæson i bierne. Måske der dukker en god idé op til fremtidige arrangementer i foreningen.
Generalforsamling 2023 med dagsorden ifølge vedtægterne. 1.  Valg af dirigent 2.  Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse 3.  Fremlæggelse af revideret regnskab og budget 4.  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i  hænde senest 1. oktober 5.  Valg af a)bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) og b)revisor 6.  Valg af delegeret (jf. DBF's vedtægter) 7.  Eventuelt Da forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. oktober, så er det i løbet af september at du skal kontakte en fra bestyrelsen og fremlægge dit forslag. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig senest 10. november 2023 på telefon 28350186.

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER