NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Generalforsamling Nordsjællandske Bivenner

Dato: 24. februar 2022
Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby

Nordsjælllandske Bivenner afholder generalforsamling torsdag d. 24 februar 2022 kl. 19.30, såfremt der ikke indføres skærpede restriktioner omkring Covid-19, der måtte forhindre dette. Dagsorden ifølge foreningens vedtægter (se på hjemmesiden http://www.nbv-biavl.dk/). Bemærk at generalforsamlingen vedrører en perioden på 2 år, da vi på grund af Covid-19 måtte aflyse generalforsamlingen i 2021. Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 10. februar.

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER