NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Nordsjællandske Bivenner afholder generalforsamling

Dato: 23. februar 2023
Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby

Nordsjælllandske Bivenner afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 20 februar 2020 kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne, se http://nbv-biavl.dk Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 6. februar. Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby  

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER