HVOR BOR BIERNE?

Bierne boede først inde i hule træer, men det var svært for biavleren at høste honning, når honningen var gemt højt oppe og inden i et træ. Derfor fandt biavlerne på at bygge huse til bierne. Husene kalder man for bistader.

Med tiden blev biavlerne dygtigere og dygtigere til at bygge bistader til bierne – de fandt blandt andet ud af, at det var smart at sætte rammer ind til bierne. På rammerne bygger bierne nemlig vokstavler, som biavleren nemt kan fjerne, når han skal høste honning.

Der findes to typer af bistader. Den ene type er en aflang kasse på ben, den kaldes for et trugstade.

trugstade-tegning
Den anden type er nogle kasser, som biavleren sætter oven på hinanden, så det bliver et højt tårn – denne type kalder man for opstablingsstader.

opstablingsstade1 stade-aaben1

Fotos: Flemming Vejsnæs


TILBAGE
Cookie Box Indstillinger