Biavlerforeningen Trelleborg

4220 Korsør

Vi tilbyder medlemmerne en biavlerforening, hvor vi lægger vægt på både den teoretiske viden om biernes verden – om deres fantastiske egenskaber, og om det miljø som bierne arbejder i samt naturligvis oplæring i praktisk biavl. Vi skal hjælpe hinanden til at opnå disse mål ved åbenhed, humør og interesse for biernes forunderlige verden. Biavlerforeningen Trelleborg har ingen skolebigård, men vi besøger hinandens bigårde på skift, hvor nye og gamle biavlere udveksler erfaringer, således at der i den enkelte bigård skabes optimale vilkår for bierne og nærmiljøet. Vi vil i det omfang det er muligt stille slyngemateriel til rådighed for nye biavlere, således at disse kan komme i gang uden en alt for stor økonomisk byrde. I biernes aktive periode, fra april til september, mødes vi hver tirsdag aften, og om vinteren har vi forskellige aktiviteter så som teori undervisning til nye biavlere, foredrag, fremstilling af creme mv. Du er altid velkommen til at kigge forbi og se, om det er noget for dig.

Formand: Peter Bech
Telefon: 26829185
Email: formand.biavl@gmail.com
Web: biavlerforening-trelleborg.dk

 

Kontakt os

11 + 4 =