NORDDJURS BIAVLERFORENING

8586 Ørum Djurs

Norddjurs Biavlerforening dækker den nordlige del af Djursland og vores arrangementer er i sommerhalvåret, koncentreret omkring skolebigården. Skolebigården er beliggende i Stenvad Mosebrugscenter. Skolebigården er foreningens største aktiv og den bruges ugentlig, dels som samlingssted for foreningens aktive medlemmer, men også som stedet, hvor de nye biavlere får undervisning i praktisk biavl. Skolebigården er åben for alle biavlsinteresserede. På vores hjemmeside www.norddjursbiavlerforening.dk fremgår det, hvornår vi er i skolebigården. I vinterhalvåret holder vi til i lånte lokaler i Mosebrugscenteret. Her afholdes begynderkursus i slutningen af foråret og desuden virker lokalerne, som stedet, hvor foreningen afholder sine arrangementer, såsom generalforsamling og foredrag. Norddjurs Biavlerforening (tidligere: Biavlerforeningen for Grenaa og Omegn), blev stiftet i 1979, efter at der i nogle år ikke havde været en forening i lokalområdet, med tilknytning til Danmarks Biavlerforening

Formand: Claus Danielsen
Telefon: 23 35 52 98
Email: ckr.danielsen@gmail.com
Web: www.norddjursbiavlerforening.dk

 

Kontakt os

11 + 4 =